ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางเปิดการสอนแบบ ON-SITE การเรียนในโรงเรียนพื้นที่ปลอดภัย ภายใต้เงื่อนไขของ สบค. จังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง ด้วยความยินดียิ่ง
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวางได้จัดการเรียนการสอนแบบ (ON HAND) ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 16 ก.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อโคโรน่า (Covid-19) เปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 แก้ไขฉบับที่ 1 02 ก.ค. 64
แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อโคโรน่า (Covid-19) เปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 01 ก.ค. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2564 12 มิ.ย. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 06 พ.ค. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2564 04 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 24 มี.ค. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2564 04 มี.ค. 64
จดหมายข้่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2564 01 ก.พ. 64
จดหมายข่าวประขาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 01 ก.พ. 64
ผู้บริหาร

นายประจวบ ศิริภักดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน