ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คุณครูบังอร เคนสิงห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

คุณครูปิยะนันท์ โสจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

คุณครูนางเขมิกา กาฬจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

คุณครูพีริยา จุฑรกนก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3