ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คุณครูสงกรานต์ ศรีโยธา
ครู คศ.3
หัวหน้าคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

คุณครูณัฐปภัสร์ แก้วประเสริฐ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

คุณครูฐิตินันท์ คำมูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3