ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

คุณครูมะลิวัลย์ ซุ่ยทอง
ครู คศ.2
หัวหน้าคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

คุณครูณัฐสุดา มหาหิงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

คุณครูชิดชนก อาราษฎร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวรัตนาภา สีหานาม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4