ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

คุณครูมะลิวัลย์ ซุยทอง
ครู คศ.2
หัวหน้าคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

คุณครูยุพาพร ศรีสงคราม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวรัตนาภา สีหานาม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

คุณครูพีริยา จุฑรกนก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3