ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คุณครูจิตติมา อัศยาพร
ครู คศ.3
หัวหน้าคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

คุณครูดวงแก้ว สุขเกษม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

คุณครูประทิณทิพย์ วงศ์พิพัช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

คุณครูยุพาพร ศรีสงคราม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4