ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คุณครูดวงแก้ว สุขเกษม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

คุณครูฐิตินันท์ คำมูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

คุณครูประทิณทิพย์ วงศ์พิพัช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

คุณครูสุภาพร งานจัตุรัส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

คุณครูณัฐสุดา มหาหิงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1