ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2563 (อ่าน 7) 18 ต.ค. 63
รับรางวัล Best Practice ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตัวแทน โรงเรียนจาก สพป ขอนแก่น เขต 4 (อ่าน 18) 30 ก.ย. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน 2563 (อ่าน 19) 20 ก.ย. 63
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำป (อ่าน 82) 04 ก.ย. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม (อ่าน 54) 05 ส.ค. 63
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั (อ่าน 15) 28 ก.ค. 63
ประกาศผลการค้ดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงานธุรการ (อ่าน 268) 22 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 188) 20 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 218) 09 ก.ค. 63
เชิญประชุมเรื่องการจ่ายเงินค่าชุดนักเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา (นโยบายเรียนฟรี 15 ป (อ่าน 46) 10 มิ.ย. 63
การประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 (อ่าน 37) 23 พ.ค. 63
เชิญประชุมผู้ปกครอง การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV (อ่าน 39) 13 พ.ค. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 40) 01 พ.ค. 63