ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งภายใน
ที่ 100/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรสวัสดิการประจำวัน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.26 KB 72
ที่ 99/2563 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.36 KB 69
ที่ 101/2563 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.22 KB 70
ที่ 102/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 345.32 KB 78
ที่ 97/2563 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.75 KB 110
ที่ 96/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานกิจกรรมการออมทรัพย์นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.84 KB 113
ที่ 98/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการประเมิน สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.05 KB 116